Vi er en norsk spraytansalong og nettbutikk. Via nettbutikken vår selger vi det beste av det beste innen selvbruning, hudpleie og selvbruningsrelaterte produkter, samt profesjonelle spraytan produkter til salong. Du kan trygt handle hos oss – vi prioriterer deg og din bestilling – hver gang.

Generelt
Disse angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av Spraytanhuset (Spraytanhuset AS), heretter kalt selger. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra selger så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.

Priser
Prisene er oppgitt i NOK og inkluderer moms 25 %. Siden oppdateres jevnlig hvilket garanterer at prisene alltid er aktuelle. Selger reserverer seg for eventuelle feil som kan oppstå på grunn av tekniske feil.

Kundens plikter
Den som er registrert som kunde hos selger, er ansvarlig for betaling av de ytelser selger eller selgers samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra selgers side.

Betaling
Betalingsmåten er: Kontant med VISA/MasterCard, KLARNA checkout og KLARNA faktura (bedrift).

Mastercard, VISA card, VISA Electron
Vi benytter en sikker løsning fra PayPal og Klarna Checkout for håndtering av kortbetalinger. Vi gjør oppmerksom på at vi hverken ser eller lagrer ditt kortnummer. Betaling med kort skjer kun når du går til kasse.

Levering
Leveringer skjer med Bring. Det er kjøperens ansvar å sørge for at den adressen som blir oppgitt ved bestillingen er korrekt. Leveringstiden er normalt 1-3 arbeidsdager (hverdager), avhengig av hvilken tid på døgnet bestillingen gjøres, og om varene er på lager. Kunde vil få beskjed når varene er utsendt.

Alle bestillinger, der annet ikke er avtalt, sendes som brevpost og blir levert i din postkasse. For noen store bestillingr sendes det som servicepakke og hentes på ditt lokale postkontor/postibutikk. Vi sender ut en e-post/sms ved postinnlevering, der vi angir ditt kolli-id. Dette gjør at du kan spore pakken på www.bring.no

Spraytanhuset selger til Norge, Sverige og Danmark.

Dersom varen blir skadet ved levering skal dette snarest meldes til selger og helst på ankomstdagen via e-post. Det er viktig at du gir en fullstendig melding til oss på eventuelle skader som er oppstått. Ser du at emballasjen er skadet ved leveringstidspunktet så skal du også melde dette direkte til den som du kvitterer ut pakken av.

For uavhentede pakker som sendes i retur (ikke blir løst ut) blir kunde debitert for frakt/returfrakt samt service honorar pålydende kr 149.- eks.mva.

Selger vil aldri betale returfrakt for kunde slik at hvis kunde sender oss en pakke i retur vil kostnaden påløpe kunde og ikke selger.

Reklamasjon på produkt
Før feil meldes til selger, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik selger har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til selger slik at selger kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir selger melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Produktet kan ikke åpnes og benyttes før en evt. retursending.

Retur skjer til:
Spraytanhuset
Schønings gate 6
0356 Oslo

Avhjelp
Selger skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av selger, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med selger, betaler ikke selger disse utgiftene.

Angrefrist
Angrerettloven gir deg rett til å angre på kjøp av varer dersom de er kjøpt via nett. Angrerettloven gir deg en frist på 14 dager fra kjøpsdato til å angre et kjøp på nett. Dette gjelder kun kjøp av fysiske varer, og gjelder ikke ved kjøp av klippekort, gavekort, kurs eller spraytan.
Angrerettloven gir ikke angrerett på varer solgt i butikkens faste utsalgssted, men Spraytanhuset tilbyr likevel bytte av produkter kjøpt i salongen innen 7 virkedager, så sant varen er ubrukt, uåpnet og uskadet.

Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).

Ekstraordinære forhold
Selger er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis selger godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor selgers kontroll, og som selger ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra selgers side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Endring i vilkårene
Selger forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeur
Er selger forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er selger fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Taushetsplikt
Alle kundeopplysninger håndteres med stor diskresjon og kommer under ingen vilkår til å spres videre til utenforstående. Kundedata ikke blir delt med/solgt til en tredje part og at de oppbevares ifølge norsk lov.

Andre refusjoner
Kurs, behandlinger, gavekort og klippekort refunderes ikke.

Alt av innhold på www.spraytanhuset.no og www.oslospraytan.no tilhører Spraytanhuset AS. Det er beskyttet etter opphavsrett, markedsførings- og varemerkelovgivning. Dette betyr at bruk av materiale som bilder, tekst, beskrivelse og annet innhold på sidene ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten tillatelse fra Spraytanhuset AS.

Ønsker du å ta kontakt med oss kan vi nåes på info@spraytanhuset.no eller tlf 915 22 703